Om Marie

född i Kerala, en sydlig delstat i Indien som kallas även “God`s own country”. I ung ålder flyttade Marie till Sverige, ett land som hon snabbt upptäckte var full av vacker nordisk natur. Marie har stora delar av sitt vuxna liv rest runt om kring i världen och bott både i Asien, Afrika och Europa.

Hon upptäckte sin passion för att måla i vuxen ålder när hon bodde i New Delhi.  Hon inspirerades av en framstående rysk konstnär som coachade henne i metoder, färdigheter och motivation att måla.

Marie lämnade New Delhi och målningen och nästan två dennier senare efter att ha bott runt omkring världen tog hon upp målning igen i Stockholm. Vid den tiden i hennes liv blev målning en sann passion!

Genom att använda sig av både abstrakta och realistiska motiv skildrar hon naturen ur hennes perspektiv. Motiven i hennes målningar är en sann ode till Moder Natur.

Gröna skogar, höga berg och vatten, inre visioner fångade från hennes barndom i syd Indien och återupptäckt i färger och form i sitt vuxna liv. Precis som Marie är hennes konstnärskap en fantastisk blandning av nordisk och indisk natur. Marie använder tekniker som sträcker sig från svamp, kniv till penna.

 

Om Marie

född i Kerala, en sydlig delstat i Indien som kallas även “God`s own country”. I ung ålder flyttade Marie till Sverige, ett land som hon snabbt upptäckte var full av vacker nordisk natur. Marie har stora delar av sitt vuxna liv rest runt om kring i världen och bott både i Asien, Afrika och Europa.

Hon upptäckte sin passion för att måla i vuxen ålder när hon bodde i New Delhi.  Hon inspirerades av en framstående rysk konstnär som coachade henne i metoder, färdigheter och motivation att måla.

Marie lämnade New Delhi och målningen och nästan två dennier senare efter att ha bott runt omkring världen tog hon upp målning igen i Stockholm. Vid den tiden i hennes liv blev målning en sann passion!

Hon ins Genom att använda sig av både abstrakta och realistiska motiv skildrar hon naturen ur hennes perspektiv. Motiven i hennes målningar är en sann ode till Moder Natur.

Gröna skogar, höga berg och vatten, inre visioner fångade från hennes barndom i syd Indien och återupptäckt i färger och form i sitt vuxna liv. Precis som Marie är hennes konstnärskap en fantastisk blandning av nordisk och indisk natur. Marie använder tekniker som sträcker sig från svamp, kniv till penna.