Marie Jossie Johansson,

född i Kerala, en sydlig delstat i Indien som kallas även “God`s own country”. I ung ålder flyttade Marie till Sverige, ett land som hon snabbt upptäckte var full av vacker nordisk natur. Marie har stora delar av sitt vuxna liv rest runt om kring i världen och bott både i Asien, Afrika och Europa.

Gröna skogar, höga berg och vatten, inre visioner fångade från hennes barndom i syd Indien och återupptäckt i färger och form i sitt vuxna liv. Precis som Marie är hennes konstnärskap en fantastisk blandning av nordisk och indisk natur. Marie använder tekniker som sträcker sig från svamp, kniv till penna.

Hon har nu återupptäckts av Anna Bronzoni Catellani, curator och konsthistoriker, och kommer att ha sin första vernissageden 12:e till den 25:e augusti 2022, på Gregers Atalje ’belägen på Södermalm, södra Stockholm.

Marie Jossie Johansson,

född i Kerala, en sydlig delstat i Indien som kallas även “God`s own country”. I ung ålder flyttade Marie till Sverige, ett land som hon snabbt upptäckte var full av vacker nordisk natur. Marie har stora delar av sitt vuxna liv rest runt om kring i världen och bott både i Asien, Afrika och Europa.

Gröna skogar, höga berg och vatten, inre visioner fångade från hennes barndom i syd Indien och återupptäckt i färger och form i sitt vuxna liv. Precis som Marie är hennes konstnärskap en fantastisk blandning av nordisk och indisk natur. Marie använder tekniker som sträcker sig från svamp, kniv till penna.